Brottmål – LVU -Familjerätt.

Brottmål

Målsägandebiträde

Om du utsatts för brott har du rätt att välja vilket målsägandebiträde som ska hjälpa dig.
Vi har lång erfarenhet av att hjälpa brottsoffer som målsägandebiträden. Vi finns med från första förhöret och under hela processen.

Vi gör allt för att du ska känna dig trygg och få den bästa hjälpen som du kan få. Om det blir rättegång finns vi vid din sida och framställer ett skadeståndsanspråk för din räkning.

Meddela polis och åklagare om du vill anlita en advokat från oss. Domstolen kommer att utse din begärda advokat och kostnaden för ditt målsägandebiträde står staten för.

Logga för ledamot av Sveriges advokatsamfund

Försvarare

Om du är misstänkt för brott har du rätt att välja vilken försvarsadvokat som ska hjälpa dig. Det är viktigt att ha med sig en advokat redan vid första förhöret så att vi är med under hela processen. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Blir det rättegång så försvarar vi dig.
Meddela polis och åklagare om du vill anlita en advokat från oss. Domstolen kommer att utse din begärda advokat. I många fall står staten kostnaden för ditt försvar.

FamiljerättVårdnadstvist

Barnets bästa är ledordet avseende alla beslut som fattas om barns boende och umgänge samt hur vårdnaden om barnet ska se ut.
När föräldrar inte kan komma överens i dessa frågor behövs juridiskt biträde för att reda ut vilka regler som gäller och hur man kan komma fram till en lösning så smidigt som möjligt.
Vi har gedigen erfarenhet av att vara ombud i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Kontakta oss för rådgivning.

LVU, LVM, LPT, LRV

Socialrätt är ett samlingsbegrepp inom juridiken av lagstiftning som utgörs av bland annat
LVU (Lagen om särskilda bestämmelser om beredande av vård av unga)
LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

Vård enligt någon av dessa lagar kan komma i fråga vid fall när frivilliga lösningar inte är tillräckliga.
Om det blir aktuellt att tvångsomhänderta en person för vård, kan den berörda få ett så kallat offentligt biträde. Det är domstolen som beviljar ett offentligt biträde, och det offentliga biträdes uppgift är att tillvara sin klients intressen i målet.

Advokatbyrån innehar en lång erfarenhet och stor kunskap inom nämnda område, vilket gör att dina rättigheter alltid tillvaratas på bästa sätt.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde och privat ombud i ärenden gällande asylansökan i Sverige och anknytning.

Kontakt

Advokat Jenny Beltrán AB

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Tel (växel): 031-16 53 00
Mobil: 0737-61 47 50
E-post: info@advokatbeltran.se
Org.nr: 559155-1576

Kontor Varberg
Norrgatan 16
432 40 Varberg

Kontor Göteborg
Besöksadress: Mässans gata 10, vån. 7 Postadress: Mässans gata 10, Box 5243, 412 51 Göteborg

Norrgatan, Varberg, Hallands län, Sweden

Mässans gata 10, Gothenburg, Västra Götalands län, Sweden


Kontor Stockholm
Fleminggatan 75
112 33 Stockholm

Fleminggatan 75, Stockholm, Stockholms län, Sweden

I kontorsgemenskap med WEGA Advokater