Advokat Jenny Beltrán

Familjerätt – Brottmål – LVU. 

Advokat för Göteborg och Varberg. Huvudsaklig inriktning på brottmål, företrädesvis med målsägandeuppdrag (målsägandebiträde) till sist juridiska tjänster inom familjerätt.

Advokat med uppdrag som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt tvångsmål (LVU, LVM och LPT).
LVU: Lag om vård av unga
LVM: Lag om vård av missbrukare
LRV: Lag om rättspsykiatrisk vård
LPT: Lag om psykiatrisk tvångsvård

Initialt genom rådgivning och rättslig representation guidar vi dig genom processen när det gäller umgänge, vårdnadstvist och områden inom socialrätt och familjerätt.

Vi kan även erbjuda juridisk hjälp på polska.

Lång erfarenhet inom familjerätt och vårdnadstvist.

Många av konflikterna går att lösa innan det går till rätten som tvistemål. Använd vår kunskap till att börja med vid en konsultation där vi har en genomgång av hur en umgänges- eller vårdnadstvist kan gå till och vad det innebär om det går till rätten.

Föräldern som har vårdnaden.

Rätten till umgänge och delad eller full vårdnad kan få följaktligen konsekvenser och skapa missuppfattningar och detta blir till en vårdnadstvist. Detta kan därmed skapa konflikter som kan bli infekterade där alla inblandade inte ser till barnets bästa. Är du inte vårdnadshavare har du ändå laglig rätt till umgänge genom avtal.

Vårdnadshavaren ett ansvar att se till barnets rättighet att få umgås regelbundet med båda sina föräldrar. Detta således genom att det upprättas ett umgängesavtal där man tydliggör hur umgänget ska se ut.
Följaktligen hjälper vi er gärna att skriva detta umgängesavtal så barnet får sina rättigheter uppfyllda om att få träffa både sina föräldrar under ordnade förhållanden.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Följaktligen har du rätt till ett målsägandebiträde om du i en händelse har blivit utsatt för ett brott. Det är domstolen som således fattar beslut till detta om du har rätt till ett målsägandebiträde.

Därmed innebär detta att en biträdande jurist eller en advokat ger dig juridiskt stöd och hjälp under processen.
Som ett resultat så kan målsägandebiträde förbereda dig inför polisförhör, företräda i domstol under rättegången, närvara vid förhören om du vill, hjälp att föra din skadeståndstalan om du önskar.
Således är det inte du bekostar målsägandebiträden utan staten. Kontakta oss för en juridisk rådgivning.